İLETİŞİM SÖZLÜĞÜ

10 BaseT ethernet
Perli kablolar üzerinden 10Mbps veri iletişimi sağlayan ethernet standardı.

100 BaseT ethernet
Perli kablolar üzerinden 100Mbps veri iletişimi sağlayan ethernet standardı.

2B+D
İki adet 64Kbps hızında B kanalı (ses) ve bir adet 16Kbps hızında D kanalı (sinyalleşme) içeren ISDN standardı. ISDN BRA.

30B+D
30 adet 64Kbps hızında B kanalı (ses) ve bir adet 64 Kbps hızında D kanalı (sinyalleşme) içeren ISDN standardı. ISDN PRA.

3PTY
ISDN ek servisi. Üçlü konferans.

ACD
Otomatik çağrı dağıtımı. Gelen çağrıların belirli abonelere dağıtılmasını sağlayan cihaz ya da algoritmalar.

AES
Simetrik blok anahtarlarını kullanan gelişmiş kriptolama standartlarından biri.

AN
Erişim şebekesi.

Anahtarlama Matrisi
Devre anahtarlamalı (TDM) bir sistemde, çağrıları birbirlerine bağlayan yazılım ya da donanım.

AOC
ISDN ek servisi. Çağrı ücretlendirme.

A-parti
Arayan numara.

API
Şebeke hizmetleri ile bir uygulama programı arasında etkileşimi sağlayan algoritmalar, arayüz.

BHCA
Çağrı trafiği ölçüm birimi. En meşgul saat içinde sistemin kaldırabileceği en fazla çağrı sayısı.

B-parti
Aranan numara.

BRA
ISDN temel erişimi. İki adet 64Kbps hızında B kanalı (ses) ve bir adet 16Kbps hızında D kanalı (sinyalleşme) içeren ISDN standardı.

BRI
ISDN temel erşim arayüzü.

Caller ID
Arayan numara bilgisi.

CAS
Kanal atamalı sinyalleşme. E1 v.b. sayısal arayüzlerde kullanılır. R1, R2 sinyalleşmeler örnek gösterilebilir.

CCBS
ISDN ek servisi. Meşgulde çağrı tamamlama.

CCNR
ISDN ek servisi. Cevapsızda çağrı tamamlama.

CCS
Ortak kanal sinyalleşmesi. E1 v.b. sayısal arayüzlerde kullanılır. ISDN, QSIG, SS7 sinyalleşmeler örnek gösterilebilir.

CDR ya da CMDR
Detaylı çağrı raporu. Rapor; arayan numara, aranan numara, çevrilen rakamlar, çağrı süresi, ücret v.b. detayları içerir.

CFU
ISDN ek servisi. Koşulsuz çağrı yönlendirme.

CFNR
ISDN ek servisi. Cevapsız çağrı yönlendirme.

CLIP
ISDN ek servisi. Arayan numara bilgisi gösterimi.

CLIR
ISDN ek servisi. Arayan numara bilgisi gösterim kısıtlaması.

CO
Şebeke telefon santralı.

COLP
ISDN ek servisi. Bağlanan numara bilgisi gösterimi.

COLR
ISDN ek servisi. Bağlanan numara bilgisi gösterim kısıtlaması.

CRC4
Sayısal veri üzerinde hata denetimi yapan algoritmalardan biri.

CRM
Müşteri ilişkileri yönetimi.

DDI
ISDN ek servisi. Doğrudan içeri yönde arama.

DECT
ETSI standardı sayısal kablosuz iletişim tekniği.

DHCP
Sunucunun, istemcilerine otomatik olarak bir adres havuzundan IP adres atamasını tanımlayan şebeke protokolü.

Diffie-Hellman anahtar değişimi
İki nokta arasında, güvenli olmayan bir kanal üzerinden güvenli bir şekilde ortak anahtara  ulaşmak için uygulanan bir yöntem. İki kripto uzmanı; Diffie ve Hellman tarafından tasarlanmıştır.

Diffserv
IP şebekede QoS (servis önceliği ve kalitesi) hizmetlerini destekleyen algoritma.

DNS
IP şebekede Alan Adı Sistemi.

Dinamik DNS güncelleme
Dinamik public (halka açık) IP adresi olan istemci donanım ya da yazılıma, statik bir alan adı kullanılarak erişilmesini sağlayan hizmet. Bu sayede, istemcinin IP adresi sürekli değişse dahi, sabit alan adı ile kendisine erişmek mümkün olabilmektedir.

DSL
Kablolu telefon şebekesi üzerinden yüksek hızlarda veri aktarımını mümkün kılan modem teknoloji ailesinin adı.

DSS1
Avrupa standardında ISDN sinyalleşme protokolü. Euro-ISDN.

DVR
Sayısal ses kaydedici.

E1
Veri hızı 2.048Mbps olan taşıyıcı sistem.

Eko engelleyici
Çift yönlü ses iletişiminde, eko sinyallerinin azaltılması için kullanılan cihaz ya da algoritmalar.

ECMA
Avrupa Bilgisayar Üreticileri Birliği.

ECT
ISDN ek servisi. Açık çağrı transferi.

EMC
Elektro Manyetik Uyumluluk.

Erlang
Değeri 0 ile 1 arasında değişen, belirli bir arayüz için trafik kaldırma kapasitesi. En yoğun trafik altında, belirli bir arayüzün (abone ya da trank)  trafik-meşguliyet süresinin gözlenen süreye oranıdır.

ETS
Avrupa Telekomünikasyon Standardı.

ETSI
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü.

FIAS
Fidelio otel uygulamaları için arayüz özellikleri.

Firewall
Ateş duvarı. Veri şebekesine yetkisiz erişimleri durdurmak üzere tasarlanan cihaz ya da algoritmalar.

FSK
Frekans kaydırmalı modülasyon (frequency shift keying). Taşınacak verinin, taşıyıcı frekansta kaydırmalar oluşturması ile açıklanabilecek bir modülasyon türü.

FTP
Bir çeşit dosya transfer protokolü.

Ful-dupleks
İletişimin aynı anda iki yönde olabilmesi durumu.

FXO
DC döngülü dış hat arabirimi (foreign exchange office).

FXS
DC döngülü iç hat arabirimi (foreign exchange station).

G.168
Sayısal şebekede ekonun engellenmesi için tasarlanmış ITU-T standardı.

G.711
ITU-T standardı ve 64Kbps hızında ses kodeği. Hem geleneksel hem de IP şebekelerde kullanılır.

G.723.1
ITU-T standardı ve sesi 6.3Kbps ya da 5.3Kbps hızına sıkıştıran kodek. Genellikle IP şebekelerde kullanılır.

G.729
ITU-T standardı ve sesi 8Kbps hızına sıkıştıran kodek. Genellikle IP şebekelerde kullanılır.

H.225.0
İki H.323 ucu arasında çağrı kurulurken kullanılan mesajlaşma ya da sinyalleşme. ITU-T Q.931 ISDN çağrı sinyalleşme standardından türetilmiştir.

H.323
H.225.0, H.245 ve diğer ilgili standartları bir arada toplayan ITU-T standardı. Popüler paket anahtarlamalı çoklu ortam (VoIP v.b.) standardı.

H.323 gatekeeper
H.323 sisteminde; kayıt, adres çözümleme gibi hizmetleri sunan birim. Gatekeeper, çağrıların doğrudan H.323 uçları arasında mesajlaşma durumuna geçmesine izin verebileceği gibi, mesajlaşma kontrolünü de üstlenebilir.

H.450
Ek kullanıcı servislerini tanımlayan H.323 standardı.

handover
Kablosuz el terminali ile baz istasyonu arasındaki iletişimin, çağrı kesilmeden otomatik olarak bir başka baz istasyonuna aktarılması durumu.

HOLD
ISDN ek servisi. Çağrı tutma.

hovler tonu
Abonenin telefonunu açık unuttuğu durumlarda, abonenin dikkatini çekmek için telefonuna gönderilen yüksek sesli uyarıcı ton.

Hibrit IP PBX
Geleneksel devre anahtarlamalı arayüzleri ve yenilikçi paket anahtarlamalı IP arayüzleri bir arada bulunduran PBX santral.

IETF
Internet Mühendisliği Görev Gücü.

IP
İnternet Protokolü.

ISDN
Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı

ISO
Uluslararası Standartlar Örgütü

ITU-T
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

jitter
Bir sinyalin zaman çizelgesindeki ideal durumundan kısa süreli saptığı anlar.

Kodek
Ses sinyallerinin sayısal forma dönüşmesi, sıkıştırılması amacı ile kullanılan cihaz ya da algoritmalar.

LCR
İletişimde en ekonomik yönün (en ekonomik telefon operatörü v.b.) otomatik olarak seçilmesini sağlayan cihaz ya da algoritmalar.

LE
Lokal santral. Uç santralı.

LAN
Yerel alan ağı.

MCID
ISDN ek servisi. Kötücül çağrı takibi.

MDB
Microsoft veri tabanı.

MIM
İletişim güvenliğinde, iletişime yetkisiz bir şekilde dahil olmak, dinlemek, kaydetmek amacında olan. Ortadaki adam.

MIPS
Saniye başına milyon komut. İşlemcilerin kabiliyetlerini ölçmede kullanılan bir birim.

MMI
İnsan makina arayüzü. Bir donanıma erişmek ve komut göndermek için kullanılan fiziksel arayüz.

MML
İnsan makina dili. Bir donanıma erişmek ve komut göndermek için kullanılan yazılım ya da program.

MSN
ISDN ek servisi. Çoklu abone numarası.

MTBF
Bir donanım ya da yazılımın arıza performasını ölçmede kullanılan bir yöntem ya da birim. Arıza arası ortalama zaman.

multicast
İnternet protokolünde, aynı akışın birden fazla alıcıya gönderilmesi.

NGN
Yeni Nesil Şebekeler.

NT
Şebeke terminali.

PBX
Özel telefon santralı.

PRA
ISDN primer erişimi. ISDN 30 adet 64Kbps hızında B kanalı (ses) ve bir adet 64 Kbps hızında D kanalı (sinyalleşme) içeren ISDN standardı.

PRI
ISDN primer erişim arayüzü.

PSTN
Halka açık, geleneksel, devre anahtarlamalı telefon şebekesi.

QoS
Servis Kalitesi.

QSIG
Genellikle kurum ve kuruluşların kendi şebekelerinde yer alan santrallarını birbirine bağlamak için kullandıkları ortak kanal sinyalleşmesi çeşidi.

RAS
H.225.0 protokolünde kullanılan kayıt, kabul ve statü mesajlaşmasına ya da sinyalleşmesine verilen isim. RAS sinyalleşme için şebekede bir H.323 gatekeeper bulunmalıdır.

RDTT
LB trank. Manyetolu telefonların bağlanabildiği özel bir arayüz.

RFC
IETF tarafından kabul görmüş ve onaylanmış doküman. Standart seviyesinde uygulama metni.

SIP
IETF tarafından uygulama metinleri yayınlanmış, çok yaygın bir paket anahtarlamalı çoklu ortam (VoIP v.b.) standardı.

SIP registrar
SIP sisteminde, kayıt hizmetlerini sunan birim.

SNMP
Basit şebeke yönetim protokolü.

SoHo
Küçük ofis / Ev ofis.

TAPI
Telefon hizmetleri ile Microsoft Windows arasında etkileşimi sağlayan algoritmalar, arayüz.

TDM
Geleneksel devre anahtarlama tekniği.

TE
Terminal ekipmanı.

Tos
Servis tipi.

TSP
Microsoft TAPI standartlarında tanımlanan telefon hizmetleri sağlayıcısı.

Unicast
İnternet protokolünde, akışın yalnız bir tek alıcıya gönderilmesi.

UUS
ISDN ek servisi. Kullanıcıdan kullanıcıya mesajlaşma.

VoIP
İnternet protokolü üzerinden sesin iletilmesi.

Wi-Fi
IEEE 802.11 ile standartları tanımlanan, kablosuz yerel alan ağ teknolojisi.

WLAN
Kablosuz yerel alan ağı.

Xymphony
Telesis santrallarının işletim sistemi.